Start » Strängnäs stift

Strängnäs stift

Strängnäs stift

Strängnäs stift omfattar 90 församlingar som geografiskt sträcker sig mellan Laxå/Örebro, Katrineholm/Eskilstuna, Oxelösund/Nyköping, Nynäshamn/Södertälje/Salem. Strängnäs är biskopssäte och centrum för stiftet. På stiftkansliet arbetar ca 50 personer och i församlingarna ca 1300 personer. Dessutom finns ca 1300 förtroendevalda ute i församlingarna som utgör den folkvalda styrningen. De vanligaste yrkesgrupperna är administrativ- och servicepersonal, präster, diakoner, pedagoger och musiker.

Varför vi gick med i FAIR

För att få möjlighet att utveckla och förbättra rekryteringen till blivande präst- och diakoner samt framtidsanpassa hela antagningsprocessen. Vi ville också lära oss utvärdera och utveckla hela rekryteringsprocessen.

För att se hur vi inom vår organisation kunde omfatta FAIR-tänkandet och sedan på konsultbasis föra ut kunskapen och metoden till församlingarna samt bredda målgruppen till alla anställda i församlingarna.

För att tillsammans med övriga i partnerskapet lära mer.

Strängnäs stift

För att medvetandegöra oss själva om begreppet mångfald och kompetens och se vad det kan innebära för Strängnäs stift. Vad vi har uppnått
Deltagandet i FAIR har lett till en utveckling och fördjupning av den kompetensbaserade rekryteringen vid antagningsprocessen av präster och diakoner.  Metoden och det systematiska genomförandet av en framtidsanpassad och inkluderande rekrytering svarade mot de behov som finns i församlingarna, ibland medvetna ibland inte. Tydligt behov finns att hitta ett system som tydliggör och säkrar en rekrytering. Många rekryteringar har varit godtyckliga och från de egna kontaktnäten. Oftast är de som rekryterar ovana, då inte sker så ofta. En icke-diskriminerande rekryteringspolicy är under arbete för att integrera FAIR-tänket i stiftets egen organisation. När det gäller församlingarna så har vi börjat med implementeringsarbetet. Policyn ska innehålla en grundläggande syn på rekryteringsarbetet samt en ansvarsfördelning. Rekryteringspolicyn ska göras känd i stiftet. Rekryteringspolicyn ska ligga i linje med övriga policydokument och stiftkansliets mångfaldsarbete.

Vi har genomfört tillsammans med några församlingar ett antal FAIR-rekryteringar. Det har fallit väl ut och blir i sig själv en positiv spridning av ett lyckat rekryteringsarbete. Ett utbildningstillfälle som samlade kyrkoherdar så väl som förtroendevalda ledde till ett flertal kontakter inför kommande rekryteringar under våren 2008.

Metoder och verktyg för att kontinuerligt utvärdera rekryteringsprocessen och klimatet på arbetsplatserna har prövats. Utvärdering sker nu efter varje genomförd rekrytering där vi är inblandade och kunskaperna ska tillföras kommande rekryteringsprocesser.

Vi har tydliggjort av vad mångfaldsbegreppet innebär vid rekrytering av kyrkliga tjänster, först och främst inom den egna organisationen, för att överföra erfarenhet och kunskap till församlingarna.

Vi har utbildat medarbetarna på utvecklingsavdelning på stiftet i FAIR-metoden.

Vi har delat med oss av kunskaper och erfarenheter till alla som är involverade i rekrytering av blivande präster och diakoner i antagningsförfarandet i alla stift i Sverige.
Vad händer sedan

Implementeringsarbetet i den egna organisationen och i församlingarna för att säkerställa det systemiska tänkandet och FAIR-metoden i sin helhet fortsätter.

Vi kommer att fortsätta inbjuda till utbildningar för församlingsanställda i FAIR-metoden.

Vi kommer att hjälpa församlingarna att integrera FAIR-tänket i sin personal- och rekryteringspolicy för att göra rekryteringen rättssäker och icke diskriminerande.

Vi kommer att skapa rutiner som gör det enkelt att följa en FAIR rekrytering för alla som vill och är intresserade.

Vi kommer att skapa rutiner och behov för utvärdering i stift och församling.